Test językowy

Test składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Wynik testu pomoże nam określić Twój przybliżony poziom języka angielskiego.